Потребителско име:
Парола:
  Забравена парола?  Регистрирай се

За реклама

Защо да рекламирате в REKLAMI.net?


REKLAMI.net e национален каталог на сайтовете в България, който се посещава от голям брой хора с най различни интереси. Сайтовете които присъстват в каталога са подредени и групирани по теми. Всеки сайт разполага със страница с подробно описание, рейтинг, и коментари за сайта. По този начин, всеки посетител който се интересува от сайт с конкретна тематика, може лесно да открие Вашия сайт.

 

Предлагаме на вниманието Ви следните възможности за реклама в reklami.net:

 

Банер реклама

 

За да откроите Вашия сайт от всички останали сайтове, и по този начин да привлечете вниманието на голям брой посетители към Вашия сайт, се нуждаете от банерна реклама. Рекламния банер на Вашия сайт е пред очите на хиляди посетители на reklami.net, всеки един от които може да бъде ваш потенциален клиент!

 

Ние Ви предлагаме гъвкави рекламни решения, съобразно Вашия бюджет за реклама. Може да избирате между банери с най различни стандартни размери (виж макета по долу)

 

ВИП сайт в категория

 

Сайта Ви ще се показва над всички останали сайтове в категория. По този начин, всеки посетител на категория, може да види първо Вашия сайт. Освен това ВИП сайтовете в категория са оцветени и привличат вниманието на посетителите много повече от всички останали сайтове.

Възползвайте се от тази възможност да рекламирате на символична цена Вашия сайт, и да привлечете повече посетители в него.

 

ВИП сайт в каре и категория

 

Сайта Ви ще се показва над всички останали сайтове в категория и в специално каре, на всяка страница в reklami.net. По този начин, всеки посетител на категория, може да види първо Вашия сайт, и всеки посетител на сайта може да види сайта Ви, в карето на всяка една страница в reklami.net. Освен това ВИП сайтовете в категория са оцветени и привличат вниманието на посетителите много повече от всички останали сайтове. ВИП сайтовете в каре и категория са най ефективния начин да привличете вниманието на посетителите към Вашия сайт.

Възползвайте се от тази възможност и привлечете още повече посетители към сайта си.

 

Спонсориран линк

 

Линк към сайта Ви, на всяка страница на reklami.net Всеки посетител на сайта може да види линка към сайта Ви, и да кликне на него, посещавайки го.

Възползвайте се от тази възможност и привлечете повече посетители към сайта си.


Цени за реклама


ТИП БАНЕР: ПОЗИЦИЯ: ИМПРЕСИИ СРЕДНО
ДНЕВНО:
ЦЕНА ЗА 1000 ИМПРЕСИИ ПРИ 100 % РОТАЦИЯ
 
Банер (468 x 60 px)
размер до: 50 Kb
На първа страница 2 000

1 лв.

В избрани категории 1 000 1.50 лв.
На всички страници 6 000 2 лв.
Банер (160 x 60 px)
размер до: 50 Kb
На първа страница 2 000

0.40 лв.

В избрани категории 1 000 0.60 лв.
На всички страници 6 000 0.80 лв.
Банер (160 x 120 px)
размер до: 50 Kb
На първа страница 2 000

0.80 лв.

В избрани категории 1 000 1.20 лв.
На всички страници 6 000 1.60 лв.
Банер (160 x 240 px)
размер до: 50 Kb
На първа страница 2 000

1.60 лв.

В избрани категории 1 000 2.40 лв.
На всички страници 6 000 3.20 лв.
Банер (160 x 600 px)
размер до: 50 Kb
На първа страница 2 000

4 лв.

В избрани категории 1 000 6 лв.
На всички страници 6 000 8 лв.
Банер (размер по желание)
размер до: 70 Kb
На първа страница 2 000

-

В избрани категории 1 000 -
На всички страници 6 000 -
Спонсориран линк
цена за 30 дни: 50 лв
На първа страница 2 000

-

В избрани категории 1 000 -
На всички страници 6 000 -
ВИП сайт
цена за 30 дни: 20 лв
На първа страница 2 000

-

В избрани категории 1 000 -
На всички страници 6 000 -

 

Забележка: Импресиите за почивни дни са около 50% от импресиите за работни дни.

Политическа реклама - 50% завишаване на цените.
Бартери -
50% завишаване на цените.
Всички цени са крайни.

Последна актуализация: 01.12.2012


Обеми и отстъпки


Отстъпки за обем

Общ бюджет за едногодишен период

От 250 лв.
До 500 лв.
2 %
От 501 лв.
До 1000 лв.
АКЦИЯ: 4 % 6 %
От 1001 лв.
До 2500 лв.
8 %
От 2501 лв.
До 5000 лв.
10 %
От 5001 лв.
До 10000 лв.
12 %
От 10001 лв.
До 25000 лв.
15 %
От 25001 лв.
До 50000 лв.
20 %
Над 50000 лв
 
По договаряне

Отстъпки за рекламни агенции и медиа шопове

Общ бюджет за едногодишен период

От 2000 лв.
До 2500 лв.
10 %
От 2501 лв.
До 5000 лв.
АКЦИЯ: 14 % 18 %
От 5001 лв.
До 10000 лв.
19 %
От 10001 лв.
До 25000 лв.
22 %
От 25001 лв.
До 50000 лв.
25 %
Над 50000 лв
 
По договаряне


Забележки:

Цените са крайни.

Предлагаме допълнителна отстъпка от 2 % при авансово плащане на суми над 1000 лв.

За медиа шоповете калкулираме отстъпките по следния начин - допълнителна отстъпка от 5 % към отстъпката за рекламните агенции.

За рекламни кампании, и банер реклама за срок по дълъг от 1 месец, цените са с отстъпка по договаряне.

Заявените реклами се заплащат предварително.

Подаването на заявките за реклама се извършва не по-късно от 3 работни дни, преди датата на стартиране на рекламната кампания.

Рекламните банери и макети, изработени от клиента, се подават не по-късно от 2 работни дни, преди датата на стартиране на рекламната кампания.

Ако предоставените от клиента рекламни банери и макети не отговарят на посочените изисквания, reklami.net си запазва правото да отложи стартирането на рекламната кампания.


Схема на рекламните позиции в reklami.net


Image


Технически изисквания за рекламните позиции на reklami.net:


Размер на файловете:

Банер (468 x 60 px): до 50 kb.
Банер (160 x 60 px): до 50 kb.
Банер (160 x 120 px): до 50 kb.
Банер (160 x 240 px): до 50 kb.
Банер (160 x 600 px): до 50 kb.
Банер (размер по желание): до 70 kb.


Файлови формати:

HTML, JPG, GIF, анимиран GIF, PNG, BMP, TIFF, FLA, SWF


При неизпълнение на някое от посочените условия, reklami.net има право да отложи стартирането на рекламната кампания.


Как да поръчам реклама?


1. Изпратете ни всички необходими материали които желаете да публикувате като банери, макети и др. на електронна поща info(at)reklami.net

2. Във писмото си посочете желания банер;

3. Заплатете авансово избрания от Вас банер чрез банков превод, информация за банковата сметка се намира по долу;

След потвърждение на Вашия превод, ние ще публикуваме рекламата Ви в следните срокове:

- до 3 работни дни /за банери и материали които се нуждаят от обработка от нас/;

- до 1 работен ден /за банери и материали подготвени от клиента/


Банкова информация


Първа Инвестиционна Банка

Банков идентификационен код (BIC): FINVBGSF

IBAN сметка: BG62FINV91501000014108

За контакти


РЕКЛАМИ НЕТ

Можете да се свържете с нас от тук